úvod

Vitajte na stránkach Okolie Košíc – združenie obcí.                     O.z. MAS OPAL

Obdobie 2007 - 2013

Združujeme 17 obcí so 16 604 obyvateľmi v v severo -východnej časti okresu Košice-okolie, južnej časti okresu Prešov od mestskej časti Ťahanovce, ležiacej pri Hornáde až po Červenicu pod Dubníckymi opálovými baňami, v priestore medzi Čiernou horou a Slanskými vrchmi. V údolí Hornádu, Torysy a Olšavy obce Žehňa, Lúčina a Červenica, tvoria severnú hranicu regiónu. Znázornenie územia je včasti mapy tejto stránky.

Obdobie 2014 - 2020

V novom programovacom období 2014 - 2020 pokračujeme v spolupráci s obcami na severe Košického VÚC a juhu Prešovského VUC. Dôvodom je  využitie skúseností získaných v príprave  prístupu LEADER v oboch krajoch. Spolupráca susediacich obcí , mimovládnych organizácií a súkromného sektora prebieha v priestore medzi Slanskými vrchmi a diaľnicou D1 medzi Košicami a Prešovom. Z hľadiska rozvoja vidieckych regiónov v tomto okolí  je perspektívne využitie kombinácie rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a logisticko - distribučných možností pre zvýšenie počtu pracovných príležitostí. Prepojenie dvoch ekonomicky významných centier Prešova a Košíc by malo priniesť aj zvýšenie záujmu o tento región aj v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou s partnermi, ktorí  s našim združením spolupracujú už temer desať rokov. Hlavný smer rozvoja je vedený od Košíc a Prešova k opálovým baniam pri obci Červenica a iných turisticky atraktívnych oblastí v Slanských vrchoch.Dlhodobou perspektívou je rozšírenie možností vidieckej toristiky smerom na poľské Beskidy, Poloniny a rumunské Karpaty.