úvod

Vitajte na stránkach Okolie Košíc – združenie obcí.                     O.z. MAS OPAL

Obdobie 2007 - 2013

Združujeme 60 obcí so 56 459obyvateľmi vo východnej časti okresu Košice-okolie, od Trsteného pri Hornáde na maďarských hraniciach až po Kysak pri Ružínskej priehrade, v priestore medzi Čiernou horou a Slanskými vrchmi. Patria sem však aj obce za Slanským priesmykom, Slančík, Slanec, Slanské Nové mesto, Kalša, Slanská Huta a Nový Salaš. V údolí Hornádu, Torysy a Olšavy obce Nová Polhora, Bunetice a Opiná tvoria severnú hranicu regiónu. Znázornenie územia je včasti mapy tejto stránky.

Obdobie 2014 - 2020

V novom programovacom období 2014 - 2020 pokračujeme v spolupráci s obcami na severe Košického VÚC a juhu Prešovského VUC. Dôvodom je  využitie skúseností získaných v príprave  prístupu LEADER v oboch krajoch. Spolupráca susediacich obcí , mimovládnych organizácií a súkromného sektora prebieha v priestore medzi Slanskými vrchmi a diaľnicou D1 medzi Košicami a Prešovom. Z hľadiska rozvoja vidieckych regiónov v tomto okolí  je perspektívne využitie kombinácie rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a logisticko - distribučných možností pre zvýšenie počtu pracovných príležitostí. Prepojenie dvoch ekonomicky významných centier Prešova a Košíc by malo priniesť aj zvýšenie záujmu o tento región aj v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou s partnermi, ktorí  s našim združením spolupracujú už temer desať rokov. Hlavný smer rozvoja je vedený od Košíc a Prešova k opálovým baniam pri obci Červenica a iných turisticky atraktívnych oblastí v Slanských vrchoch.