fotogaléria

Uvítanie návštevy poľských starostov

Návšteva predstaviteľov poľskej samosprávy 28.-30.11.2007

Uvítanie v Košiciach
Uvítanie v Košiciach

Ruskov
Ruskov
Nižná Myšľa
Nižná Myšľa
Farma Ždaňa
Farma Ždaňa
Gyňov
Gyňov
Čaňa
Čaňa
Beniakovce
Beniakovce
Budimír
Budimír
Kysak
Kysak
Obišovce
Obišovce
Košická Belá
Košická Belá