fotogaléria

Schengen

Slávnostné zrušenie hranice na lesnom prechode Skároš - Hollóháza