podnikatelia

Podnikatelia

Na území MAS OKO pôsobí viacero podnikateľských subjektov v oblasti  v poľnohospodárstva.
Podnikatelia v oblasti cestovného ruchu sú zastúpení v prevádzkach ubytovacích a  stravovacích zariadení.

Pán Oravec má poľnohospodárske dvory v Haniske a v Gyňove  pod názvom Agroor. Je pokračovateľom rodinných tradícií, preto má aj vzťah k poľnohospodárskej technike a starým náradiam, ktoré zbiera rekonštruuje.

Ing. Jaroslav Hrehor má v Boliarove hospodársky dvor, AGROprofit Boliarov s.r.o.,ktorý postupne modernizuje.Má vtom aj podporu obce ako vidno aj na priloženom snímku,kde je zachytený spolu so starostom obce Františkom Hlavatým (vľavo).
V Košickom Klečenove je vlastníkom spoločnosti AGROjunior,s.r.o. pán Jozef Uchaľ, ktorý je otvorený novým poznatkom a snaží sa o diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby. Pán Uchaľ (vľavo) pred novou francúzskou sejačkou.Pán Radoslav Horňák kobinuje leteckú školu s agroturistikou. Na snímku spolu sostarostom obce Rákoš, Vladimírom Turócim na Ranči u Raka.

Pán Miroslav Rabatin robí v poľnohospodárskej výrobe "nadstavbu", pri destilácii inak nevyužiteľného ovocia. Pálenica Kalvados v Beniakovciach umožňuje drobným pestovateľom prípravu vlastných ovocných destilátov.


 

Vo Zberných surovinách v Slanci nájdete zbierku rôznych náradí a nástrojov z poľnohospodárskej a remeselníckej oblasti, vďaka  umeleckým vlohám majiteľa Michala Miziu a jeho spolupracovníčky pani Oľgy Pučeglovej. Kto vie na čo sa využíval nástroj ktorý pán Mizia predstavuje, nech sa ozve na našej e-mailovej adrese.
Pán Bodnár v Žírovciach chová vyše sto kôz. Vyrába výborný syr ako doplnok stravy pre psov.