územie

Mapy územia

Obdobie 2007 - 2013

Združenie  MAS OKO

Územie združenia MAS Okolie Košíc

 

Obdobie 2014 - 2020

Verejno - súkromné partnerstvo MAS OPAL

                                                Územie verejno-súkromného partnerstva MAS OPAL