aktuality

Aktuality

Fašiangová zabíjačka v Ploskom
  
                             

V sobotu 23.januára,2016 usporiadal starosta obce Ploské Ing.  František Petro  fašiangovú zabíjačku na ktorú pozval aj členov Miestnej akčnej skupiny OPAL. Zabíjačka ako taká sa uskutočnila v osade Ortáše.  Ako sami vidíte zábava bola naozaj fašiangová. Najväčšia zábava sa rozprúdila pod "holým nebom", v strede obce, kde sa vypekalo, tancovalo a spievalo.Špeciality sa pripravovali rovno na Ortášoch                                                              Atmosféra v obci bola temer Vianočná

                                    

V obci prebiehal  normálny "masopust".Vonku bola taká zima až nám starosta "zamrzol".Vianoce vo Füzérkajate

Na sobotu 19.12.2015 nás pozvala pani starostka obce Eva Luptaková a reformovaná farárka Eržébet Orosziová na predvianočné stretnutie s občanmi obce. Posedenie bolo pripravené občanmi, ktorí priniesli domáce vianočné pečivo a pripravili posedenie s obľúbenými operetnými melódiami interpretovanými "naživo" umelcami z Budapešti.. Neformálna zábava trvala do hlbokej noci.

 

Vo víre operetných melódií

Pani starostka sa prihovorila občanomObčania obce ako v operete


    Výstavba cyklotrasy


Program cezhraničnej spolupráce "Budujeme partnerstvá" tlačová správa

Byšta ,29.marca 2014 – Obec Byšta v spolupráci s vedúcim partnerom obcou Slanská Huta a hlavným cezhraničným partnerom obcou Pusztafalu na maďarskej strane ukončili projekt cezhraničnej spolupráce. Projekt s názvom „ Výstavba cezhraničnej cyklotrasy Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta“ spája tieto obce, pričom vytvára uzavretý okruh . Z kúpeľov Byšta možno prejsť do Füzérkajaty na maďarskej strane. Pokračovať možno ďalej cez Pusztafalu a jazero Izra do Slanskej Huty. Druhá alternatíva je prejsť do Breziny, odkiaľ krátkym úsekom po poľnej ceste v dĺžke 2,6 km sa môžeme vrátiť do obce a kúpeľov Byšta.
Na slovenskej strane boli vybudované dva úseky. Úsek zo Slanskej Huty až po jazero Izra môžu využívať aj in-line korčuliari pretože tento úsek bol vybudovaný s kvalitným asfaltovým povrchom. Perspektívne bude táto trasa predĺžená v pokračovaní lesnej cesty až do Slanského sedla po križovatku so štátnou cestou II. triedy č. 552. Cyklotrasa sa takto napojí na slovenskej strane na cyklotrasu Alžbeta, ktorá vedie po hrebeni Slanských vrchov až po Šimonku nad Prešovom. Na maďarskej strane pri obci Füzér je možné prejsť na cyklotrasu Rákoczi a cyklotrasu Sárospatak (Blatný Potok) – Košice.
„Cieľom prebudovania lesnej cesty na cyklotrasu v tomto úseku bolo umožniť, lepšiu komunikáciu obyvateľom z blízkych obcí na oboch stranách hranice. Počas budovania sme si iba potvrdzovali aké blízke sú rodinné vzťahy medzi obyvateľmi obce Brezina a Pusztafalu , Byšta a Füzérkajata“– povedala Mária Burčíková. Spolu s manželom Ivanom Burčíkom boli zodpovední za komunikáciu a koordináciu projektu s cezhraničnými partnermi. Riadili prípravu projektu od roku 2008. Výstavba cyklotrás na slovenskej strane prebiehala pod ich vedením ako jedna z aktivít občianskeho združenia „Ľudia a energia“, ktorého sú členmi .
„Prípravné práce sme začali už v roku 2008, proces so získaním rôznych povolení bol dosť zložitý a zdĺhavý. Problémy so získaním súhlasu majiteľov pozemkov bol poznačený prebiehajúcou kauzou „Slanské vrchy“. Ďalšie problémy súviseli so zadĺžením obce Byšta, ktoré sa podarilo prekonať až v roku 2013. Cez všetky tieto úskalia sa nám projekt po stavebnej stránke podarilo uzavrieť koncom roka 2012 a po finančnej v marci 2014“,- povedal starosta obce Andrej Beľuš.
Okruh obsahuje spolu 22 km zrekonštruovaných ciest. Ukončenie tejto časti cezhraničného projektu financovaného z Európskeho fondu rozvoja vidieka sa uskutočnilo 29.03.2014. Projekt si na slovenskej strane vyžiadal investičné náklady vo výške 598 253 €. Obec Byšta získala prostriedky vo výške 76 500 €, pričom spolufinancovala projekt čiastkou 3825 € z rozpočtu obce

                                                                                                                                        


POZVÁNKAObec Sokoľany Vás srdečne pozýva na oslavy pri príležitosti prinavrátenia katastra, ktoré sa uskutočnia dňa 13. júna 2009 so začiatkom o 13:00 na futbalovom ihrisku. Medzi inými vystúpia aj The Backwards, Ander z Košíc, mažoretky, spevácky zbor Jubilus. Pripravené sú mnohé atrakcie, vrátane opekania býka. Vstup je voľný.


Plagát


Pozvánka


PozvánkaURGENCI
V dňoch 11. a 12. marca 2008 nás navštívili členovia francúzskeho združenia Urgenci.Toto združenie podporuje vytváranie partnerstiev  drobných pestovateľov a chovateľov s jednotlivými odberateľmi v meste a na vidieku. Tento spôsob umožňuje chovateľom a pestovateľom "prežiť" v konkurencii s veľkododávateľmi v obchodných reťazcoch. Odberateľ sa vopred dohodne s dodávateľmi na druhu a cene dodávok na mesiac, pol roka, alebo rok   a vopred ich vyplatí. To umožní pestovateľovi naplánovať objem produkcie a nakúpenie potrebných surovín a náradia. Konzument si potom môže skontrolovať akým spôsobom sú potraviny pestované a má záruku ich kvality. Môže sa zúčastňovať aj niektorých prác, ktoré zvlášť pre deti  z mesta  spolu s rodičmi môže byť dobre stráveným víkendom. Tento prístup sa nazýva vo svete rôznymi názvami ako "Community supported agriculture", "Partenariats Locaux Solidaires entre Producteurs at Consommateurs". Náš názov by mohol byť " Poľnohospodárska malovýroba podporovaná solidaritou konzumentov a producentov". Francúsku delegáciu tvorili Clair Ramm - zástupkyňa konzumentov, Frederic Schwab - pestovateľ ovocia a Jocelyn Parot koordinátor projektu Urgenci.
     Stretnutie s pestovateľmi v kultúnom dome v Ždani

    
 

    Clair, Frederick a Jocelyn na farme pána Ucháľa v    
                              v Košickom Klečenove
Kysak
Zbor sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku vydal svoje prvé CD s názvom SURREXIT CHRISTUS
Zakúpiť si ho môžete v kostole v Kysaku , alebo objednať na obecnom úrade cena je 150 Sk.


Košická Belá
Folklórne súbory detí žien a mužov z Košickej Belej pripravujú vydanie svojho tretieho CD. Prvé CD s názvom Beľanka, Beľanka Ej, bula bi dzejevočka a druhé s názvom Beľanka 2 mali veľký úspech pre ich hudobnú bohatosť  a vtipnosť textov.


Ruskov
Ženský spevácky súbor Olšava z Ruskova pripravuje vydanie svojho CD.


Slanská Huta
 09.02.2009
Prieskum územia pre využitie alternatívnych spôsobov čistenia odpadových vôd v podhorských a horských obciach, mimo území s významnými  podzemnými zdrojmi vody.


Ždaňa
06.02.2009
Vytvorenie energetickej koncepcie územia so zameraním na úsporu energie a  väčšie využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov energie.

Nižný Čaj
17.02.2009
Prieskum možností využitia veternej energie. Výstavba  stožiara na zistenie ekonomickej efektívnosti výstavby veterného parku.
 

Füzér
17.02.2009
Program výstavby spoločných cyklotrás, náučných chodníkov  a ciest pre fiakre medzi susednými obcami  Holloháza, Füér, Posztafalu, Kalša, Slanská Huta, Slanec a Skároš.

Ďurkov
23.03.2009
Zdravé potraviny zblízka